דלג לתוכן עיקרי
30.06.14.87

מלכ"רים-שנה שניה

תקציב מאושר: 3,157,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע במלגות למדענים (תחת תחום קליטת מדענים בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב מלכ"רים-שנה שניה הוא ₪1,526,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,157,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪658,634
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)