דלג לתוכן עיקרי
30.06.14.76

אוניברסיטאות מתחילי 2002

תקציב מאושר: 3,415,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע במלגות למדענים (תחת תחום קליטת מדענים בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב אוניברסיטאות מתחילי 2002 הוא ₪3,374,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,415,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪3,583,558
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)