דלג לתוכן עיקרי
30.06.14.75

תמיכה במדענים עולים במדעי הרוח

תקציב מאושר: 687,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע במלגות למדענים (תחת תחום קליטת מדענים בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב תמיכה במדענים עולים במדעי הרוח לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪687,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪16,200
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)