דלג לתוכן עיקרי
30.06.14.69

תעשיה - מתחילי 2000

תקציב מאושר: 11,227,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע במלגות למדענים (תחת תחום קליטת מדענים בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב תעשיה - מתחילי 2000 הוא ₪11,708,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪11,227,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪10,768,488
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)