דלג לתוכן עיקרי
30.06.14.50

מלכ"רים - מתחילי 1997 סיוע במלגות למדענים

תקציב מאושר: 3,558,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע במלגות למדענים (תחת תחום קליטת מדענים בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב מלכ"רים - מתחילי 1997 סיוע במלגות למדענים הוא ₪3,653,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,558,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪2,448,245
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)