דלג לתוכן עיקרי
30.06.14.37

מלכר"ים - מתחילי 1995 סיוע במלגות למדענים

תקציב מאושר: 2,551,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע במלגות למדענים (תחת תחום קליטת מדענים בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב מלכר"ים - מתחילי 1995 סיוע במלגות למדענים הוא ₪2,551,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?