דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תמיכות בפעולות להגברת קליטת מדענים בסקטור העסקי

30.06.11.06

253,000
בשנת 2007 תקציב תמיכות בפעולות להגברת קליטת מדענים בסקטור העסקי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪253,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪364,405
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)