דלג לתוכן עיקרי
30.05.02.53

שיפוץ מתקן קליטת עולי אתיופיה - צפת

תקציב מאושר: 433,000
תקנה תקציבית בתכנית קליטה ישירה מארצות (תחת תחום תוכנית קליטה ישירה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב שיפוץ מתקן קליטת עולי אתיופיה - צפת לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪433,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪1,866,340
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)