דלג לתוכן עיקרי
30.04.12.06

השתתפות במשרד החינוך - פעולות הכנה לגיור

תקציב מאושר: 450,000
תקנה תקציבית בתכנית לימודי יהדות (תחת תחום קליטה חברתית בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב השתתפות במשרד החינוך - פעולות הכנה לגיור לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪450,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪395,458
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)