דלג לתוכן עיקרי
30.04.11.59

השתתפות משרד החינוך - קיץ של עברית

תקציב מאושר: 200,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות קליטה בקהילה (תחת תחום קליטה חברתית בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב השתתפות משרד החינוך - קיץ של עברית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪200,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪648,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)