דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תמיכות בפעולות חינוך לא פורמלי לילדים עולים

30.04.11.46

1,910,000
בשנת 2001 תקציב תמיכות בפעולות חינוך לא פורמלי לילדים עולים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,910,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?