דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד החינוך במשרד הקליטה בגין תמיכות לארגוני עולים

30.04.11.30

-1,000,000
בשנת 2005 תקציב השתתפות משרד החינוך במשרד הקליטה בגין תמיכות לארגוני עולים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪-1,500,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)