דלג לתוכן עיקרי
30.04.11.30

השתתפות משרד החינוך במשרד הקליטה בגין תמיכות בפעולות חינוך

תקציב מאושר: -3,764,000
תקנה תקציבית בתכנית שרותים מרכזיים נהול (תחת תחום קליטה חברתית בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב השתתפות משרד החינוך במשרד הקליטה בגין תמיכות בפעולות חינוך לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-3,764,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?