דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2000 תקציב השתתפות במשרד הדתות בפעולות לעולים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪375,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪550,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)