דלג לתוכן עיקרי
30.04.11.16

הכנסות מפעולות קליטה חברתית

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות קליטה בקהילה (תחת תחום קליטה חברתית בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב הכנסות מפעולות קליטה חברתית לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?