דלג לתוכן עיקרי
30.03.22.21

השתתפות הסוכנות היהודית בשכר לימוד לסטודנטים עולים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות מינהל הסטודנטים (תחת תחום טיפול בסטודנטים בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב השתתפות הסוכנות היהודית בשכר לימוד לסטודנטים עולים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?