דלג לתוכן עיקרי
30.03.22.09

השתתפות הסוכנות היהודית בשכר לימוד המשך שנת תשס"א

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות מינהל הסטודנטים (תחת תחום טיפול בסטודנטים בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב השתתפות הסוכנות היהודית בשכר לימוד המשך שנת תשס"א לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?