דלג לתוכן עיקרי
30.02.25.71

כוח אדם - מוקדים שכונתיים לטיפול בעולי אתיופיה

תקציב מאושר: 11,892,000
תקנה תקציבית בתכנית קליטת הבאים מאתיופיה (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב כוח אדם - מוקדים שכונתיים לטיפול בעולי אתיופיה הוא ₪5,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪11,892,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪5,137,026
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)