דלג לתוכן עיקרי
30.02.25.61

הפרוייקט הלאומי של עולי אתיופיה

תקציב מאושר: 19,698,000
תקנה תקציבית בתכנית קליטת הבאים מאתיופיה (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב הפרוייקט הלאומי של עולי אתיופיה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪19,698,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪2,893,555
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)