דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות הסוכנות היהודית במימון שכר דירה

30.02.25.46

-
בשנת 2001 תקציב השתתפות הסוכנות היהודית במימון שכר דירה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?