דלג לתוכן עיקרי
30.02.25.31

תמיכות בפעולות חברה ותרבות

תקציב מאושר: 362,000
תקנה תקציבית בתכנית קליטת הבאים מאתיופיה (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב תמיכות בפעולות חברה ותרבות הוא ₪102,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪362,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪216,771
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)