דלג לתוכן עיקרי
30.02.25.06

אגרות חינוך לבתי ספר - לזכאים

תקציב מאושר: 1,710,000
תקנה תקציבית בתכנית קליטת הבאים מאתיופיה (תחת תחום שרותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב אגרות חינוך לבתי ספר - לזכאים הוא ₪1,473,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,710,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪1,039,982
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)