דלג לתוכן עיקרי
30.02.23.20

תמיכות בפעולות לעידוד יזמות עסקית

תקציב מאושר: 115,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע בתעסוקת עולים (תחת תחום שרותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב תמיכות בפעולות לעידוד יזמות עסקית הוא ₪207,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪115,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪140,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)