דלג לתוכן עיקרי
30.02.23.13

קרן לעולה העצמאי - סבסוד ריבית ביחס לריבית השוק

תקציב מאושר: 30,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע בתעסוקת עולים (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב קרן לעולה העצמאי - סבסוד ריבית ביחס לריבית השוק הוא ₪717,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪30,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪126,600
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)