דלג לתוכן עיקרי
30.02.21.99

רזרבה לסיוע לאומנים וספורטאים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית סיוע לאמנים וספורטאים (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב רזרבה לסיוע לאומנים וספורטאים לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)