דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד החינוך בהפעלת הועדה לקליטת אמנים מצטיינים

30.02.21.20

-165,000
בשנת 1998 תקציב השתתפות משרד החינוך בהפעלת הועדה לקליטת אמנים מצטיינים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-165,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪-153,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)