דלג לתוכן עיקרי
30.02.20.64

השתתפות בפעולות תעסוקה במשרד עו"ר

תקציב מאושר: 5,000,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע בתעסוקת עולים (תחת תחום שרותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב השתתפות בפעולות תעסוקה במשרד עו"ר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?