דלג לתוכן עיקרי
30.02.20.60

הכנסות מביטוח לאומי למימון קצבאות זקנה בנתב"ג

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית סיוע בתעסוקת עולים (תחת תחום שרותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הכנסות מביטוח לאומי למימון קצבאות זקנה בנתב"ג לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?