דלג לתוכן עיקרי
30.02.20.43

הכנסות מהשתתפות עולים בהשתלמויות ערב וקורסים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית סיוע בתעסוקת עולים (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב הכנסות מהשתתפות עולים בהשתלמויות ערב וקורסים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?