דלג לתוכן עיקרי
30.02.20.21

שכר לימוד בקורסים חיצוניים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית סיוע בתעסוקת עולים (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב שכר לימוד בקורסים חיצוניים לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?