דלג לתוכן עיקרי
30.02.20.11

הכשרה עסקית בסקטור העסקי מעל גיל 45

תקציב מאושר: 300,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע בתעסוקת עולים (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב הכשרה עסקית בסקטור העסקי מעל גיל 45 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪300,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)