דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשלום חוב לקופות החולים בגין מתן שרותי בריאות לעולים עד כניסת חוק ביטוח בריאות לתוקף

30.02.16.12

4,400,000
בשנת 1997 תקציב תשלום חוב לקופות החולים בגין מתן שרותי בריאות לעולים עד כניסת חוק ביטוח בריאות לתוקף לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,400,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?