דלג לתוכן עיקרי
30.02.16

שרותי בריאות לעולים -

תקציב מאושר: 4,400,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום שרותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 1997 תקציב שרותי בריאות לעולים - לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,400,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪4,400,000 (100%)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?