דלג לתוכן עיקרי
30.02.15.12

פעולות משותפות עם צה"ל

תקציב מאושר: 397,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות עם נוער עולה (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב פעולות משותפות עם צה"ל הוא ₪250,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪397,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪136,228
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)