דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב השתתפות משרד החינוך בג'וינט לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-750,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪-750,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)