דלג לתוכן עיקרי
30.02.14.46

פעולות מסד קליטה - ג'וינט

תקציב מאושר: 3,886,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע לאוכלוסיות יחודיות (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב פעולות מסד קליטה - ג'וינט הוא ₪2,854,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,886,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪3,193,898
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)