דלג לתוכן עיקרי
30.02.14.42

הכנסות מביטוח לאומי למימון קצבאות זקנה בנתב"ג

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית סיוע לאוכלוסיות יחודיות (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב הכנסות מביטוח לאומי למימון קצבאות זקנה בנתב"ג לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?