דלג לתוכן עיקרי
30.02.14.13

סיוע לחיילים עולים בודדים

תקציב מאושר: 11,401,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע לאוכלוסיות יחודיות (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב סיוע לחיילים עולים בודדים הוא ₪11,201,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪11,401,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪11,421,187
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)