דלג לתוכן עיקרי
30.02.12.11

הסעת עולים והכוונתם

תקציב מאושר: 1,940,000
תקנה תקציבית בתכנית קבלת עולים והסעתם (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב הסעת עולים והכוונתם הוא ₪1,571,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,940,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪1,834,330
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)