דלג לתוכן עיקרי
30.01.35.12

פיתוח תשתית מיחשובית

תקציב מאושר: 1,144,000
תקנה תקציבית בתכנית מחשוב (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב פיתוח תשתית מיחשובית הוא ₪216,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,144,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪2,443,265
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)