דלג לתוכן עיקרי
30.01.35.09

הכנסות ממתן שרותי מידע למשרדי ממשלה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מחשוב (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב הכנסות ממתן שרותי מידע למשרדי ממשלה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?