דלג לתוכן עיקרי
30.01.35.03

תחזוקת תוכנות יישומיות

תקציב מאושר: 3,333,000
תקנה תקציבית בתכנית מחשוב (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב תחזוקת תוכנות יישומיות הוא ₪3,051,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,333,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪3,902,988
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)