דלג לתוכן עיקרי
30.01.32.04

הכנסות מהסוכנות היהודית

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מידע לעולים (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב הכנסות מהסוכנות היהודית לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?