דלג לתוכן עיקרי
30.01.21.03

מחקרים וסקרים

תקציב מאושר: 1,650,000
תקנה תקציבית בתכנית תכנון ומחקר (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב מחקרים וסקרים הוא ₪592,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,650,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪914,657
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)