דלג לתוכן עיקרי
30.01.12.41

דיור ממשלתי - דמי שימוש

תקציב מאושר: 3,172,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב דיור ממשלתי - דמי שימוש הוא ₪3,011,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,172,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪3,112,835
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)