דלג לתוכן עיקרי
30.01.12.33

השתתפות במשרד השיכון בשיפוץ דירות בנחל בקע מכספי האפוטרופוס

תקציב מאושר: 1,482,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב השתתפות במשרד השיכון בשיפוץ דירות בנחל בקע מכספי האפוטרופוס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,482,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)