דלג לתוכן עיקרי
30.01.12.13

הוצאות חד שנתיות - שמירה באתרי הקרוונים

תקציב מאושר: 461,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב הוצאות חד שנתיות - שמירה באתרי הקרוונים הוא ₪1,377,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪461,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪1,074,529
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)