דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד התקשורת במימון הפעולות של הערוץ האתיופי לבקשת משרד התקשורת

30.01.11.07

-180,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות משרד התקשורת במימון הפעולות של הערוץ האתיופי לבקשת משרד התקשורת לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-180,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?