דלג לתוכן עיקרי
30.01.11

הנהלת המשרד - סעד משפטי

תקציב מאושר: 1,230,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף המשרד לקליטת העליה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2005 תקציב הנהלת המשרד - סעד משפטי הוא ₪456,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,230,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪1,230,000 (100%)

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪329,560
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2005.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?