דלג לתוכן עיקרי
30.01.01.11

שכר עידוד

תקציב מאושר: 1,519,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב שכר עידוד הוא ₪277,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,519,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪452,549
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)